POZVÁNKA - informačný seminár k plneniu kompetencií podľa zákona č. 138/2019 Z.z.